Máme zčásti oslaveno - první výroční koncert

03.03.2019

"Tak se nám to asi povedlo," oddechli jsme si po našem výročním koncertě, který se konal 3.3.2019 v kostele Máří Magdalény. Za nádherný potlesk, kterým nás tentokrát diváci odměnili, jsme byli opravdu vděční. Zaplavila nás směs hrdosti, radosti, štěstí a chuti do další práce. V první části koncertu zaznělo osm duchovních skladeb (většinou soudobých autorů) a v závěrečné části koncertu zazněla opravdu podařená Missa Brevis Jiřího Pavlici. Její nastudování jsme si nadělili k deseti letům existence sboru K dur. Na provedení se podílel orchestr složený z profesionálních i amatérských hudebníků a studentů. Sólových partů - sopránu a barytonu - se zhostili Linda Kunclová a Jan Turčínek. Dirigentem celého koncertu byl samozřejmě Jiří Šon.

Plánovat takovýto projekt vyžaduje dlouhodobou rozvahu, výběr repertoáru, volbu vhodného termínu a včasnou domluvu s farností. S plánováním je rovněž spojena administrativní práce - žádost o poskytnutí mimořádných finančních prostředků, bez nichž bychom nemohli akci uspořádat, a vedení účetnictví. Je nutno zorganizovat propagaci akce - navrhnout a vytisknout letáky, včas inzerovat a zajistit vstupenky. Nebylo snadné ani najít a oslovit hudebníky a sólisty a domluvit společné zkoušky. No a pak jsou tady "malé" detaily a úkony před koncertem: příprava pódia - přivézt, složit a zase odvézt a někde skladovat stupínky pro zpěváky a pianino, nainstalovat nahrávací zařízení a následně pak zpracovat nahrávku, zorganizovat společnou zkoušku před koncertem, zajistit dárky pro hosty a připravit vhodné průvodní slovo. Nachystat si do složek noty ve správném pořadí a být vhodně oděn/oděna. A jako třešinku na dortu - zorganizovat catering, aby těmito úkoly vyčerpaný a vyhladovělý zpěvák či muzikant neodešel domů s prázdným žaludkem.

.

Všechny tyto kroky a rozhodnutí s nimi spojená jsou součástí naší činnosti. Do organizace musí být zapojen takřka každý z nás. A věřte nebo ne, už deset let nám to funguje. Je to úžasná mašinka, v níž každé kolečko má své místo. I tentokrát jsme dojeli v pořádku a důstojně do svého cíle. A tím je kvalitně provedené dílo a milé ohlasy našich fanoušků. Děkujeme jim i všem, kteří nás podporují - zvláště pak městu Kuřim, farnosti a našim blízkým. Mašinka zvaná K dur už má nový cíl a rozjíždí se. Je jím druhý výroční koncert, který se má uskutečnit v nově otevřeném kulturním domě 2.6.2019. A my se těšíme, že se zase přijdete podívat, poslechnout si populární část našeho repertoáru a pobavit se. Slibujeme, že do přípravy opět vložíme vše.

Podívejte se na video! K dur - Missa brevis (Jiří Pavlica).

© 2021 K dur z.s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!